BekendmakingOliebollenverkoop Ranzijn

Aangevraagde APV-vergunning
voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen van 1 december 2012 tot en met 23 december 2012 op het parkeerterrein van Ranzijn.

Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 2 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De aanvraag ligt 2 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Informatie