BekendmakingOmgevingsvergunning aangevraagd (uitgebreide procedure) week 30

Rectificatie
Zijlkwartier
Realiseren van 8 zelfstandige wooneenheden, souterrain en gemeenschappelijke ruimten, splitsing bestaande villa in 2 zelfstandige wooneenheden (Z/19/083350)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 236
Datum ontvangen: 27 juni 2019

Informatie