BekendmakingOmgevingsvergunning aangevraagd week 16 2019


Buitenhof
Plaatsen dakkapel op het achterdakvlak (Z/19/079038)
Locatie: Guus Kuyerzijde 11
Datum ontvangst: 8 april 2019

Driegatenbrug
Plaatsen van  tijdelijke geluidsschermen bij de boogwoningen (Z/19/079005)
Locatie: Zijlstroom 82
Datum ontvangst: 8 april 2019

Informatie