BekendmakingOmgevingsvergunning Laan van Ouderzorg

Ouderzorg

tijdelijk plaatsen van een container

Locatie                        :           Laan van Ouderzorg 12Datum ontvangst        :           13 december 2011

het uitbreiden van een hoekwoning met een erker en een zijuitbouw

Locatie                        :           Middelgeest 2Datum ontvangst        :           14 december 2011

Informatie