BekendmakingOmgevingsvergunning van rechtswege verleend week 25 (2020)

Van rechtswege verleend (reguliere procedure)

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (LDPZ2020-000183)
Locatie: Resedastraat 6
Datum beschikking: 9 juni 2020

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 (zes) weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie