BekendmakingOmgevingsvergunning verleend (uitgebreide procedure) week 29 2019

 

Achthoven
Bouw nieuwbouwwoning (2018-0167-OG01)
Locatie: Achthovenerweg 58A
Datum verzonden: 10 juli 2019

De beroepstermijn van de verleende omgevingsvergunning loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie