BekendmakingOmgevingsvergunning verleend week 31

Buitenhof
Plaatsen dakopbouw op achtergevel (Z/19/084337)
Locatie: Neptunus 6
Datum verzonden: 23 juli 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie