BekendmakingOmgevingsvergunning verlenging behandelingstermijn week 28 2019

 

Oranjewijk
Verbouwen van keuken en bijkeuken aan achterzijde van woning (Z/19/080153)
Locatie: Hoofdstraat 116
Uiterlijke beslisdatum: 21 augustus 2019

Informatie