BekendmakingOmgevingsvergunningen aangevraagd week 14 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd (reguliere procedure)

Kerkwijk
Nieuwbouw Hoofdstraat 14-16 (Z/19/078249)
Locatie: Hoofdstraat 16
Datum ontvangst: 27 maart 2019

Bloemerd
Plaatsen van zeecontainers in de openbare ruimte in de Bloemerd (Z/19/078415)
Locatie: Bloemerd 1C
Datum ontvangst: 28 maart 2019

Informatie