BekendmakingOmgevingsvergunningen aangevraagd week 48

Park de Houtkamp
Vellen van 12 bomen, bomen worden gerooid om een lindebos te creƫren. Er worden 6 lindebomen terug geplant.
Locatie: Heemtuin
Datum ontvangen: 8 november 2019

Kerkwijk
Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (4749551)
Locatie: Kastanjelaan 26
Datum ontvangen: 1 november 2019

Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (4786413)
Locatie: Van Geerstraat 3
Datum ontvangen: 19 november 2019

Uitbreiding woning aan de zijgevel en achtergevel (4304851)
Locatie: Hoofdstraat 70
Datum ontvangen: 20 november 2019

Vogelwijk
Wijzigen kozijnen zijgevel (4752737)
Locatie: Albatrosstraat 13
Datum ontvangen: 3 november 2019

Binnenhof
Interne verbouwing (4758411)
Locatie: Gallaslaan 6
Datum ontvangen: 6 november 2019

Buitenhof - Oost-Zuid
Wijzigen gebruik (4782569)
Locatie: Godfried Bomansstraat 26
Datum ontvangen: 18 november 2019

Buitenhof - Midden-West
Plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (4791113)
Locatie: Van der Havelaan 23
Datum ontvangen: 21 november 2019

Elizabethof
Actualiseren gebruiksvergunning Alrijne Leiderdorp (4792599)
Locatie: Simon Smitweg 1
Datum ontvangen: 22 november 2019

Oranjewijk
Bouwen van een nieuwe bedrijfswoning bij de Watersportvereniging Doeshaven te Leiderdorp (4763371)
Locatie: Boomgaardlaan 16
Datum ontvangen: 23 november 2019

Leyhof
Vervangen handelsreclame (4796559)
Locatie: Torenwacht 143
Datum ontvangen: 25 november 2019

Informatie