BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 14 2019

Omgevingsvergunningen Verleend (reguliere procedure)

Ouderzorg
Vervangen brug H001 Leiderdorp (Z/19/073994)
Locatie: in het park de Houtkamp
Datum besluit: 28 maart 2019

Volledig vervangen van brug H064 inclusief beschoeiing Leiderdorp (Z/19/074029)
Locatie: Tollenaersingel
Datum besluit: 28 maart 2019
Volledig vervangen brug inclusief beschoeiing H004 (Z/19/073997)
Locatie: in het park de Houtkamp
Datum besluit: 28 maart 2019

Voorhof
Volledig vervangen brug en beschoeiing brug H036 (Z/19/074021)
Locatie: ter hoogte van de Dwarswatering
Datum besluit: 28 maart 2019

Driegatenbrug
Vervangen huidige brug inclusief beschoeiing H052 (Z/19/074026)
Locatie: ter hoogte van de Oude Spoorbaan
Datum besluit: 28 maart 2019

Binnenhof
Volledig vervangen brug H046 inclusief beschoeiing (Z/19/074025)
Locatie: ter hoogte van de Dwarswatering
Datum besluit: 28 maart 2019

Buitenhof
Vervangen van brug H056 inclusief beschoeiing (Z/19/074028)
Locatie: ter hoogte van de Cor Gordijnsingel
Datum besluit: 28 maart 2019

Het plaatsen van een vlonder op het terrein van Visser 't Hooft Lyceum (Z/19/075374)
Locatie: Muzenlaan 155
Datum besluit: 29 maart 2019

Vellen van 22 watercipressen. De bomen veroorzaken overlast door vallende naalden, ontnemen het zicht van het verkeer en drukken het straatwerk omhoog. Er worden 22 bomen herplant.
Locatie: Wagenmaker en Klompenmaker
Datum besluit: 26 maart 2019

Kerkwijk
Vergroten van de woning (Z/19/074055)
Locatie: Dr. De Bruijnestraat 32
Datum besluit: 29 maart 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.


Verlenging behandelingstermijn

Ouderzorg
Verwijderen van de binnenwand keuken-woonkamer op de begane grond (Z/19/074848)
Locatie: Hartelstein 19
Uiterlijke beslisdatum: 10 mei 2019

Informatie