BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 19 2019

Schansen
Beperkte renovatie buitengevel aan de Houtschans, Iepenschans en Beukenschans (Z/19/079816)
Locatie: Houtschans 1
Datum verzonden: 1 mei 2019

Voorhof
Vervangen van kozijnen door kunststof kozijnen met triple glas. (Z/19/079821)
Locatie: Tijmtuin 5
Datum verzonden: 3 mei 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie