BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 20 2019


De Baanderij
Interne wijziging Bubbelgolf (Z/19/075553)
Locatie: Vlasbaan 7
Datum verzonden: 7 mei 2019

Voorhof
Realiseren van garage met kelder en oprit, nokverhoging en plaatsen van dakramen in voorgevel (Z/19/075265)
Locatie: Wederikkreek 30
Datum verzonden: 8 mei 2019

Driegatenbrug
Plaatsen van tijdelijke geluidsschermen Driegatenbrug (Z/19/079005)
Locatie: Zijlstroom 82
Datum verzonden: 13 mei 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Hoe maakt u bezwaar tegen een verleende vergunning?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Het bezwaarschrift moet bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar, en ondertekening. Richt u het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie