BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 22 2019

 

Achthoven
Wijziging kozijn voorgevel en zijgevel woning, stucwerk zijgevel woning stucwerk achterzijde, daklicht voor trapdoorgang (Z/19/078615)
Locatie: Achthovenerweg 3
Datum Verzonden: 20 mei 2019

Kerkwijk
Nieuwbouw Hoofdstraat 14-16 (Z/19/078249)
Locatie: Hoofdstraat 16
Datum Verzonden: 24 mei 2019

Leyhof
Verandering voorkozijn (Z/19/081309)
Locatie: Brugwacht 21
Datum Verzonden: 24 mei 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie