BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 27 2019


Ouderzorg
Aanpassingen aan bestaand gebouw wegens gewijzigd gebruik. (Z/19/077202)
Locatie: Van Diepeningenlaan 110
Datum verzonden: 28 juni 2019

Winkelhof
Uitbreiden van bestaand bowlingcentrum met kinderspeelruimte en laser-game ruimte (Z/19/079820)
Locatie: Winkelhof 1
Datum verzonden: 28 juni 2019

Vogelwijk
Gevels isoleren en aanbrengen spachtel 2 mm (Z/19/080627)
Locatie: Merelstraat 186 t/m 304
Datum verzonden: 1 juli 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie