BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 29 2019


Achthoven
Legaliseren van reeds gewijzigde dakkapellen en afvoerpijp palletkachel (Z/19/082249)
Locatie: Achthovenerweg 20
Datum verzonden: 12 juli 2019

Vellen van 19 bomen wegens aanleggen van parkeerplaatsen, de bomen zijn tevens aangetast door essentaksterfte. Herplant 19 bomen.
Locatie: Bedrijvenweg
Datum besluit: 10 juli 2019

Bloemerd
Realiseren van een materiaalopslagruimte voor beachvolleybal in de Bloemerd (Z/19/082741)
Locatie: Bloemerd 7
Datum verzonden: 12 juli 2019

Oranjewijk
Verbouwen van keuken en bijkeuken aan achterzijde van woning (Z/19/080153)
Locatie: Hoofdstraat 116
Datum verzonden: 12 juli 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie