BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 30

De Vogelwijk
Overkapping voordeur (Z/19/082569)
Locatie: Vronkenlaan 49
Datum verzonden: 17 juli 2019

Elizabethhof
Plaatsen van dakkapel aan voorzijde van huis (Z/19/083542)
Locatie: Hofje van Holtlant 24
Datum verzonden: 18 juli 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie