BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 39

 

Oranjewijk
Creëren van tuinkamer middels lichte staalconstructie (Z/19/083440)
Locatie: Hoofdstraat 120
Datum verzonden: 17 september 2019

Leyhof
Doorbreken van enkele bouwkundige wanden in de woning (Z/19/085792)
Locatie: Dijkwacht 176
Datum verzonden: 17 september 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie