BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 41

Binnenhof
Verbouwing winkelcentrum Winkelhof (Zl19/083348/169096)
Locatie: Perceelnummer 10801
Datum verzonden: 1 oktober 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie