BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 44

Winkelhof
Opwaardering parkeergarage Winkelhof (Z/19/086260)
Locatie: Winkelhof
Datum verzonden: 22 oktober 2019

Winkelhof
Transformatie van kantoorpand Statenhof (Z/19/085528)
Locatie: Reaal 1-6
Datum verzonden: 22 oktober 2019

Leiderdorpse Brug
Ontheffing voor veroorzaken van geluidshinder en uitvoeren van werkzaamheden aan de brug op:
• vrijdag 8 november van 21.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur,
• zaterdag 9 november van 07.00 uur tot 19.00 uur,
• zondag 10 november vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Leiderdorpse brug
Datum besluit: 29 oktober 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie