BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 45

Oranjewijk
Uitbreiden van woning aan zijgevel (Z/19/086025)
Locatie: Frederik Hendriklaan 1
Datum verzonden: 29 oktober 2019

Baanderij
Nieuwbouw bedrijfsgebouw Vlasbaan 5 (Z/19/083833)
Locatie: Vlasbaan 5
Datum verzonden: 29 oktober 2019

Ouderzorg
Vellen van 13 bomen i.v.m. nieuwbouw van 2 appartementencomplexen, er worden 7 bomen terug geplant.
Locatie: Brittenstein
Datum besluit: 5 november 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt zes weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie