BekendmakingOmgevingsvergunningen verleend week 48

Ouderzorg
Uitbreiding Dierenkliniek 't Leidse Land (Z/19/084638)
Locatie: Van der Valk Boumanweg 50
Datum verzonden: 20 november 2019

Elisabethhof
Melding brandveilig gebruik Tulip Inn (Z/19/080060)
Locatie: Persant Snoepweg 2
Datum verzonden: 21 november 2019

Van rechtswege verleend

Achthoven
Isolerende maatregelen en onderhoud (Z/19/085614)
Locatie: Achthovenerweg 2A
Datum verzonden: 21 november 2019

Informatie