BekendmakingOmgevingsvergunningen week 11 (2021)

Realiseren van een dakterras op de uitbouw (OLO 5891055)
Locatie: Hoofdstraat 232
Datum ontvangst: 8 maart 2021

Buitenhof
Realiseren van een uitbouw (OLO 5895257)
Locatie: Hoefsmid 9
Datum ontvangst: 9 maart 2021

Kerkwijk
Plaatsen van een dakkapel in het achter- en zijdakvlak, isoleren van de kap en vervangen van de buitenbeglazing door hr++ isolatieglas (OLO 5632245)
Locatie: Hoofdstraat 39
Datum ontvangst: 9 maart 2021

Winkelhof
Het verbouwen van het medisch centrum (OLO 5902433)
Locatie: Florijn 10
Datum ontvangst: 11 maart 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie