BekendmakingOngetitelde bekendmaking, 17-06-2014 16:21:18

Verleende APV-vergunningen

Voorhof

Het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen nabij Kerveltuin 48

Locatie: nabij Kerveltuin 48
Datum besluit: 12 juni 2014

Binnenhof

Het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen nabij Coornhertdreef 36

Locatie: nabij Coornhertdreef 36
Datum besluit: 12 juni 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 13 juni tot en met 25 juli 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie