BekendmakingVerlenging behandelingstermijn omgevingsvergunningen week 39

Kerkwijk
Uitbreiden van de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning (OLO 6302123)
Locatie: Hoofdstraat 60
Uiterlijke beslisdatum: 28 november 2021

Hoe maakt u bezwaar?
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Vermeld daarbij in ieder geval uw naam, adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u het bezwaar maakt en de reden van het bezwaar. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Informatie