BekendmakingOntheffing kapverbod Kastanjelaan 6

Voor het vellen van zes bomen (diverse soorten) staande op het terrein van de Kastanjelaanschool gelegen aan de Kastanjelaan nummer 6. De bomen moeten wijken voor de realisatie van de Brede School Oude Dorp, er zullen zes nieuwe bomen (soorten nader te bepalen) herplant worden.

Uw (schriftelijke) zienswijze over deze vergunningen kunt u binnen 4 weken sturen naar Gemeente Leiderdorp, t.a.v. Gemeentewinkel, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
De aanvraag ligt 4 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kastanjelaan 6,  Leiderdorp Nederland