Bekendmakingontheffing Touwbaan/Vezelbaan

Op grond van art 3.6 Wet ruimtelijke ordening:

Hoek Touwbaan / Vezelbaan: het oprichten bedrijfsverzamelgebouw met 16 bedrijfsunits


Bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 juni tot 5 augustus 2010 bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen en heffingen, kamer 216 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Touwbaan/Vezelbaan,   Leiderdorp Nederland