BekendmakingOntwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Oranjewijk

Het brandveilig gebruiken van een schoolgebouw met twee lokalen naschoolse- en peuteropvang Locatie: Bernhardstraat 1

Zienwijze t/m: 11 september 2014

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bernhardstraat 1  Leiderdorp Nederland