BekendmakingOntwerp omgevingsvergunning ter inzage uitbreiding melkvee

Ontwerp omgevingsvergunning ter inzage (uitgebreide procedure)

Achthoven

Milieuvergunning voor de uitbreiding van het aantal stuks melkrundvee en jongvee. (2016-0169-OG01 /035960)
Locatie: Achthovenerweg 41A
Ter inzage t/m: 29 maart 2017

Zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 5 april 2017 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw N. Jager via 0714083422 of N.Jager@odwh.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 41A  Leiderdorp Nederland