BekendmakingOntwerpbeschikking aangevraagde vergunning

Ontwerpbeschikking aangevraagde vergunning

De Milieudienst West-Holland heeft op 15 februari 2010 een aanvraag ontvangen van Vuurwerk4all voor een Wet milieubeheervergunning voor een inrichting gelegen aan de Draadbaan 26 in Leiderdorp.
Het betreft een verzoek om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor opslag en verkoop van consumentenvuurwerk.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 8 juli 2010 tot en met woensdag 18 augustus 2010 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur, en op woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, en bij de Stichting Openbare Bibliotheek, Cor Gordijnsingel 3, tijdens de openingsuren.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 18 augustus 2010 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de Milieudienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel kunt u mondeling, tijdens een (telefoon)gesprek uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevr. W. Klink (procedureel): (071) 408 31 11, procedurekamer@mdwh.nl of dhr. E. Bartels (inhoudelijk): (071) 408 33 01.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Draadbaan 26,  Leiderdorp Nederland