BekendmakingOntwerpbeschikking omgevingsvergunning inrichten Groen Scheg

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende vergunning:

Kalkhaven

inrichten van de Groene Scheg

Locatie                        : Warmoesland (Kleine Zandput)

Type                           : Uitgebreide procedure

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Warmoesland   Leiderdorp Nederland