BekendmakingOntwerpbesluit monumentenvergunning

 
Ontwerpbesluit monumentenvergunning
De gemeente Leiderdorp heeft op 14 januari 2010 een ontwerp besluit opgesteld met betrekking tot het verbouwen/ wijzigen van het pand Hoofdstraat 8. De werkzaamheden betreffen het vernieuwen van de kozijnen aan de achter - en zijkant en het aanpassen van de indeling van de begane grond van de woning. De afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.
 
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van woensdag 20 januari  tot en met 3 maart 2010 ter inzage bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen, wonen en heffingen, kamer 216 op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur.
 
Schriftelijke zienswijzen en mondelinge reacties kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35 2350 AA Leiderdorp.


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp