BekendmakingOntwerpbestemmingsplan Driegatenbrug 2016

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Driegatenbrug 2016 van donderdag 8 september 2016 tot en met woensdag 19 oktober 2016 ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied ligt in het noordwesten van de gemeente Leiderdorp en wordt ingeklemd door de Boterhuispolder, de Oude Spoorbaan en De Zijl. Het plan betreft een actualisatie en heeft een conserverend karakter.
Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Driegatenbrug 2016 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BP3gatenbrug2016-ON01) en de pdf-versie vindt u hier. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kan iedereen zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Driegatenbrug 2016'.
  • digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Driegatenbrug 2016'.
  • mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071)54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071) 54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Driegatenbrug   Leiderdorp Nederland