BekendmakingOntwerpbestemmingsplan N446A

Ontwerpbestemmingsplan N446A
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 19 januari tot en met 29 februari 2012 het ontwerpbestemmingsplan N446A ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied betreft de provinciale weg N446 A gelegen langs de wijk Leyhof en sport- en recreatiepark de Bloemerd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan N446A wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPn446a-ON01). Het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien in de openbare bibliotheek, Van Diepeningenlaan 110, en op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1.

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van tervisielegging. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp .

  • schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan N446A’.
  • digitale zienswijzen kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, met als onderwerp ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan N446A’ .
  • mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Merijn Vroonhof, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 58 568 of mvroonhof@leiderdorp.nl.

Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Merijn Vroonhof, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 58 568 of mvroonhof@leiderdorp.nl.

Informatie