BekendmakingOntwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2016

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Polder Achthoven 2016' van donderdag 10 maart 2016 tot en met 20 april 2016 voor eenieder ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied beslaat de Bos Polder, Doeshof Polder en de Polder Achthoven. Het plan betreft een actualisatie en heeft hoofdzakelijk een conserverend karakter. Enkele kleinschalige initiatieven worden in dit plan mogelijk gemaakt.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2016 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-ON01, http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-ON01). U vindt hier ook alle documenten:

Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kan eenieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2016'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Polder Achthoven 2016'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland