BekendmakingOntwerpbestemmingsplan W4 ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan W4 ter inzage

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 26 juli tot en met 5 september 2012 het ontwerpbestemmingsplan W4 ter inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied betreft (een gedeelte van) de wijken: Kerkwijk, Elisabethhof en Kalkhaven, waarbij het gebied wordt begrensd door de Persant Snoepweg, de Dwarswatering, de Does en de Mauritssingel, Ericalaan, Acacialaan.
Met dit bestemmingsplan worden bestaande plannen in het gebied samengevoegd tot één nieuw bestemmingsplan. De bestaande situatie wordt bestemd. Vrijstelling- en wijzigingsprocedures krijgen een plek in dit bestemmingsplan.

Ontwikkelingen
Hoewel het bestemmingsplan met name de bestaande situatie vastlegt, zijn ook nieuwe ontwikkelingen in het plan ondergebracht, zoals de verbreding van de A4 en woningbouw op de Plantage en Mauritssingel/Boomgaardlaan. De onderdelen uit de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan zijn nog niet concreet genoeg om in het bestemmingsplan op te nemen. De deelgebieden van de gebiedsvisie zijn daarom op basis van de bestaande situatie bestemd.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan W4 wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPw4-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/2008/NL.IMRO.0547.BPw4-ON01 Het ontwerpbestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden (op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur) worden ingezien in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1.

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan binnen de termijn van tervisielegging. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling en is gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp.

-       Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan W4’.

-       Digitale zienswijzen kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, met als onderwerp ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan W4’.

-       Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Petra de Goei, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 54 830 of via pdegoei@leiderdorp.nl

Informatie
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Petra de Goei, beleidsmedewerker Ruimte, tel. (071) 54 54 830 of via e-mailadres: pdegoei@leiderdorp.nl

Informatie