BekendmakingOntwerpbestemmingsplan Zijldijk 41 - Logeerhuis ter inzage

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Zijldijk 41 - Logeerhuis' van donderdag 21 november 2019 tot en met 1 januari 2020 voor eenieder ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied beslaat de kadastrale percelen behorend bij het adres Zijldijk 41, gelegen in de Boterhuispolder. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw juridisch planologisch kader op grond waarvan kleinschalige recreatieve functies worden mogelijk gemaakt op deze locatie.
Het plan voorziet in sloop van de bestaande loods om er één recreatiewoning met drie slaapkamers en een recreatieruimte en bijbehorend sanitair te kunnen realiseren. De recreatieruimte heeft een oppervlak van circa 80 m2 en zal worden benut worden voor o.a. yoga lessen, recreatieve workshops, natuureducatie en kinderfeestjes. Het sanitair van het 'Logeerhuis' kan eveneens worden benut voor de kleinschalige campingfunctie voor maximaal 4 plaatsen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Zijldijk 41 - Logeerhuis is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website raadpleegbaar.

http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPzijldijk41-ON01
Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kan eenieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.
- Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zijldijk 41 - Logeerhuis'.

- Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zijldijk 41 - Logeerhuis'.

- Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.
Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 41  Leiderdorp Nederland