BekendmakingOntwerpwijzigingsplan Achthovenerweg 49

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Achthovenerweg 49 van donderdag 26 januari 2017 tot en met woensdag 8 maart 2017 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft landgoed Agthoven (Achthovenerweg 49) en ligt in Polder Achthoven. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om de bestaande panden te kunnen gebruiken als woningen. De titel voor maximaal vier woningen creëert voor landgoed Agthoven een planologische basis waarmee inkomsten gegeneerd kunnen worden om te voldoen aan de eisen die de Natuurschoonwet stelt aan het onderhoud van landgoederen.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan Achthovenerweg 49 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WP8hovenerweg49-ON01). Het ontwerpwijzigingsplan kunt u tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Achthovenerweg 49'.
  • digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Achthovenerweg 49'.
  • mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071)54 58 536 of D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071) 54 58 536 of D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 49  Leiderdorp Nederland