BekendmakingOntwerpwijzigingsplan Doeslaan 40

Ontwerpwijzigingsplan Doeslaan 40

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Doeslaan 40 van 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft het perceel Doeslaan 40. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om maximaal 3 woningen te realiseren.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Doeslaan 40 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPdoeslaan40-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden via deze link: http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.WPdoeslaan40-ON01.

Het ontwerpwijzigingsplan kunt u tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Doeslaan 40'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Doeslaan 40'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071) 54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071) 54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Leiderdorp,14 oktober 2020

Informatie