BekendmakingOntwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 44

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 44 van donderdag 13 oktober 2016 tot en met woensdag 23 november 2016 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft de percelen met de adressen Hoofdstraat 44, 44a en 44b. Het plangebied ligt in het Oude Dorp en is ingeklemd tussen de Oude Rijn en de Hoofdstraat. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om ter plaatse van de voormalige bakkerij twee nieuwe woningen te realiseren.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 44 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPhoofdstraat44-ON01).
Het ontwerpwijzigingsplan kunt u tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 44';
  • digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Hoofdstraat 44';
  • mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071)54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071) 54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat 44  Leiderdorp Nederland