BekendmakingOntwerpwijzigingsplan Jaagpad 41

Ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41 van donderdag 6 april tot en met woensdag 17 mei 2017 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft het perceel Jaagpad 41 (voormalig café Doesbrug) , gelegen tussen de Hoofdstraat en de Oude Rijn. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om het bestaande pand te kunnen gebruiken als woning.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPjaagpad41-ON01) en in de Staatscourant. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41'.
  • digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Jaagpad 41'.
  • mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071)54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, (071) 54 58 536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Jaagpad 41  Leiderdorp Nederland