BekendmakingOpen Monumentendag 2014

Aangevraagde APV vergunning

Oude Dorp

Het organiseren van de Open Monumentendag op 14 september 2014
Locatie: het oude dorp
Datum aanvraag: 3 juni 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

 

Informatie