BekendmakingOpheffen eenrichting verkeer Van der Marckstraat

Opheffen eenrichting verkeer Van der Marckstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het eenrichtingverkeer in de Van der Marckstraat, tussen Lijnbaan en Vronkenlaan, op te heffen.

In juni 2016 is eenrichtingverkeer ingesteld bij wijze van proef en zou er na een half jaar een evaluatie van de maatregel plaatsvinden. Gebleken is dat de hoeveelheid verkeer in de Van der Marckstraat weliswaar is afgenomen maar dat er niet minder sluipverkeer door de Vronkenlaan rijdt. Om deze reden is besloten om de maatregel terug te draaien en een groter onderzoek te doen naar herkomst en bestemming van verkeer in dit deel van Leiderdorp. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het beleidskader voor het nieuwe Integraal Verkeer- en Vervoerplan (IVVP) dat wordt ontwikkeld

Dit sluit aan bij de wens van het college om verkeersmaatregelen in een breder verband te bekijken en het Integraal Verkeer- en Vervoerplan uit 2009 te herzien.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 11 juli 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 11 juli tot en met 22 augustus ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 23 augustus 2018.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van der Marckstraat   Leiderdorp Nederland