BekendmakingOpheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats week 14 2019

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Brederode

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2019 besloten tot het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Brederode ter hoogte van huisnummer 34 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 3 april 2019. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 3 april tot en met 15 mei 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 15 mei 2019 de tijd.

Informatie