BekendmakingOpheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 september 2018 besloten tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Akkerstraat t.h.v. huisnummer 21.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 26 september 2018. Om de stukken in te zien gaat u naar www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen ook van 26 september tot en met 7 november ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 7 november 2018.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Akkerstraat  21  Leiderdorp Nederland