BekendmakingOphogen dijk Dwarswatering

Aangevraagde omgevingsvergunning(reguliere procedure)

 Bloemerd

Ophogen van de dijk bij de Dwarswatering

Locatie: Bloemerd
Datum ontvangst: 16 oktober 2013

Informatie