BekendmakingOplaadpalen week 12 (2020)

Gallaslaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 maart 2020 besloten tot het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Gallaslaan t.h.v. perceelnummer 1 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 maart 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiƫle bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 18 maart tot en met 22 april ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 22 april 2020 de tijd.

Informatie