BekendmakingOplaadpalen week 14 (2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 april 2021 besloten tot het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Machteld van Brabantplaats ter hoogte van perceelnummer 34 te Leiderdorp. Hiervan worden er in de eerste instantie twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen gerealiseerd.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 7 april 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 7 april 2021 tot en met 19 mei 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende
openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 19 mei 2021 de tijd.

Informatie