BekendmakingOplaadpalen week 16 (2021)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 april 2021 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Koolmeesstraat ter hoogte van de toegang tot huisnummer 1 t/m 26 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 21 april 2021. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Scroll iets naar onderen en klik op 'Officiële bekendmakingen'. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor Leiderdorp
en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'.

De stukken liggen eveneens van 21 april 2021 tot en met 2 juni 2021 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 2 juni 2021 de tijd.

Informatie