BekendmakingOplaadpalen week 21 (2020)

Betreft: besluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op

  • Muzenlaan t.h.v. perceelnummer 80
  • Brittenburg t.h.v. perceelnummer 1 te Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 april 2020 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Brittenburg te Leiderdorp.

Van het oplaadpunt op de Muzenlaan wordt veel gebruik gemaakt, er is daarom gevraagd een tweede oplaadpunt aan te leggen.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 mei 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Klik op Offi ciƫle bekendmakingen. Onder het kopje 'Aanvullende zoekcriteria' kiest u bij 'Type organisatie(s)' voor 'Gemeente'. Bij 'Publicerende organisatie(s) kiest u voor 'Leiderdorp' en bij 'Onderwerp(en)' kiest u voor 'Verkeer'. Dan klikt u op 'Start zoekopdracht'. De stukken liggen eveneens van 18 mei tot en met 29 juni 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 29 juni 2020 de tijd.

Informatie